måndag 5 november 2012

Problematiskt om ett kvinnligt filmspråk

Ingela Romare doktorand i filmisk gestaltning och jungiansk psykoanalytiker.

Jag blev lite förvånad över min egen reaktion. Det här skulle ju vara trevligt. Ett doktorandseminarium om "kvinnligt berättande" och huruvida det finns något som kan definieras som det inom film. 

Istället ilska. Upprördhet. Och en mängd frågor som inte fått något tillfredsställande svar.

Vi tar det från början. 

Sedan hösten 2010 är filmaren Ingela Romare doktorand i filmisk gestaltning, knuten till Göteborgs filmhögskola. Ämnet för hennes forskning – som på universitetets hemsida beskrivs som "en filosofisk/psykologisk undersökning" – är kvinnor och film. Romare har höga ambitioner: vill undersöka "språk, makt och psykologi i filmisk gestaltning." Mer specifikt är hon också på spaning efter det hon kallar "det kvinnliga i film". En slags kvinnlig princip eller ett kvinnligt berättande.

Efter två års forskningstid har hon kommit fram till att det råder en bristande balans mellan "den manliga och kvinnliga principen" inom filmisk gestaltning. Med hjälp av begreppen anima och animus, som är den kvinnliga respektive manliga principen inom jungianska psykologi, går hon till storms mot den alltför förhärskande anglosaxiska dramaturgin vars principer hon anser sammanfalla med den manliga principen – som står för "effektivitet, framåtrörelse, styrka, målinriktning, analys, logos - urskiljning, omdöme, insikt." 

Motsatsen till detta, ett filmiskt gestaltande utifrån den kvinnliga principen, är enligt Romare i avsaknad av framåtrörelse, konfliktupptrappning, konfliktförlösning och konklusion.

Anima, den kvinnliga principen, går istället enligt Romare att förknippa med begrepp som "att bära, att nära, att hålla och framförallt att relatera, stå i förbindelse med. Närvaro, känsla. Syntes - foga samman. Eros - kärlek, relationsfunktionen."

Rena könsstereotyper i mina öron, om det nu inte vore för att anima kan ses som den kvinnliga principen i en man och vice versa. Detta komplicerar samtidigt saken rejält. En manlig regissör/manusförfattare/filmare/klippare kan då lika gärna stå för det kvinnliga berättandet och vice versa. Så varför inte bara kalla gestaltandet för "konstnärligt"?

När Kathryn Bigelow – som första kvinna någonsin – får en Oscar för The hurt locker och sitt regiarbete med den, vilken är hennes guidande princip? Var det i själva verket hennes animus som fick statyetten? 

Bigelows krigsdrama utmärks definitivt inte av brist på framåtrörelse. Samtidigt liknar den inget annat krigsdrama, fångar soldatens inre trauma och dramat är givetvis färgat av Bigelows eget tonfall, temperament och person.

Seminariets titel "Det andra språket – finns det ett kvinnligt berättande?" är en blinkning till Simone de Beavoirs klassiker Det andra könet, men sambandet förblir outrett. 

Romares forskning reser i nuläget frågor. Hon tar Jan Campions drama En ängel vid mitt bord som exempel på en film präglad av kvinnligt berättande. Campions konstnärliga drama utmärks, enligt Romare, bland annat av brist på framåtrörelse, vilket jag inte håller med om. 

Som jag ser det innehåller filmen flera konflikter som i högsta grad driver handlingen framåt: ska huvudpersonen prestera enligt andras önskemål eller följa sitt eget hjärta? Ska huvudpersonen bli kvar på mentalsjukhuset och lobotomeras – eller ska hon bli fri? Två tydliga exempel på konfliktupptrappning och konfliktförlösning. Tematiskt ligger En ängel vid mitt bord, efter Janet Frames självbiografi, nära Gökboet som anses vara ett typexempel på anglosaxisk dramaturgi.

Letar man som forskare efter ett mindre linjärt, mer experimentellt konstnärligt berättande hade Jane Campions debutfilm Sweetie varit ett mer självskrivet val.

Ingela Romares styrka som forskare ligger definitivt i hennes rika erfarenheter som filmare och kreativ kvinna i den svenska filmbranschen från 1970-talet och framåt. Här har hon många intressanta observationer och reflektioner att delge oss.  Forskningen om ett kvinnligt filmberättande blir däremot intressant först om Romare tillför något nytt. Hon får gärna förhålla sig till utvecklingen från Flickorna (Mai Zetterling, 1968) till Apflickorna (Lisa Aschan, 2011) inklusive kollegan Marianne Ahrne som beskyllts för särartsfeminism i filmer där hon belyst kontaktproblem mellan kvinnor och män. 

Romare kan inte blunda vare sig för hen-debatten eller för den aktuella biorepertoaren som i skrivande stund kan stoltsera med starka (kvinnliga) berättelser som Äta, sova, dö (Gabriela Pichler) och Klipp (Maja Milos).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar